Tu znajdziesz wszystkie informacje
na temat bieżących dotacji unijnych.

Zapisz się i otrzymuj wiadomości o nowych konkursach dotacyjnych, które odpowiadają profilowi Twojej działalności.

Otrzymuj informacje o nowych konkursach na bieżąco!

Zapisz się

Dla kogo?

Określ odpowiadającą Tobie formę działalności
i otrzymuj informacje na temat konkursów dotacyjnych.

busi

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

ind

Osoba fizyczna planująca założyć działalność gospodarczą

build

Duże przedsiębiorstwa

Co należy zrobić?

1
Zapisz się poprzez formularz

2
Otrzymuj najświeższe informacje na temat konkursów dotacyjnych, z których możesz skorzystać.

3
Pozyskuj środki z budżetu Unii Europejskiej.

Zdecydowany? Nie pomiń żadnego konkursu!

Zapisz się

O co się starasz?

Serwis bazafunduszy.eu powstał po to, żebyś nie przeoczył już żadnej dotacji, a zaoszczędzony dzięki nam czas mógł przeznaczyć na budowanie swojego biznesu. Poniżej 3 kluczowe liczby:

miliardów dla firm
dofinansowania
użytkowników

Baza Wiedzy

Bon na innowację – 340 tys. PLN na prototypy (software, hardware, technologia)
Wiedza

Bon na innowację – 340 tys. PLN na prototypy (software, hardware, technologia)

Jeszcze do 28-go listopada można składać wnioski w konkursie Bon na innowacje!

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

 

Podstawowe informacje na temat Bonu na innowacje:

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020

Termin naboru: od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Przedmiot dofinansowania: zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, oprogramowania, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 60 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 400 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w oparciu o pomoc de minimis, do 340 tys. zł

Alokacja konkursu:

  • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim: 6,8 mln zł

  • projekty zlokalizowane w województwie inne niż mazowieckie: 63,2 mln zł

O nas:

Od blisko 10 lat pomagamy przedsiębiorcom w Polsce w pozyskiwaniu różnego rodzaju dotacji. Nasz profil na FB obserwuje ponad 13 000 osób/firm. (www.facebook.com/DotacjeUnijne20142020/)


Jeżeli chodzi o pozyskiwanie Bonów na Innowację, możemy się pochwalić 100% skutecznością.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 504 105 947

info@bazafunduszy.eu

Polskie Mosty Technologiczne – 200 000 PLN dla eksporterów!
Wiedza

Polskie Mosty Technologiczne – 200 000 PLN dla eksporterów!

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii

Możesz otrzymać
: wsparcie do 200 000 zł (de minimis)

Kiedy?

w latach 2018-2023

Co możesz sfinansować?

a) koszty doradztwa związane z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

b) koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,

c) koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,

d) koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

e) koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

f) koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,

g) koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych i programach dot. Internacjonalizacji (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów) nieprzekraczające 30% wartości grantu w formie gotówkowej,

h) koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 10% wartości zaliczki.


Jak przebiega proces rekrutacji?

Na początku jest seminarium otwierające, w trakcie którego przedstawione są główne założenia projektu i wstępna analiza rynku. Następnie składasz wniosek poprzez generator online. Jeśli to właśnie Twój pomysł zostanie wybrany, czeka na Ciebie etap krajowy, czyli trzydniowe seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny. Masz również możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. W ten sposób powstaje finalna wersja Twojej strategii ekspansji.
Po przejściu przez etap krajowy czeka na Ciebie udział w części zagranicznej. To właśnie na tym etapie wdrożysz przygotowaną wcześniej strategię ekspansji na rynku docelowym. Pomogą Ci w tym merytoryczni eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

 

Więcej informacji: info@bazafunduszy.eu

lub pod nr tel. 504 105 947

 

Formularz zgłoszeniowy