Post navigation

Aktualności

O projekcie BazaFunduszy.eu

Bazafunduszy.eu jest aplikacją skierowaną głównie do funkcjonujących firm oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powstała w odpowiedzi na realną i zdiagnozowaną potrzebę w/w grup. Przedsiębiorcy szukający dofinansowania ze środków unijnych w latach 2007-2014 mieli problemy z wyszukaniem odpowiednich programów unijnych, z których mogliby pozyskać finansowanie. Przyczyny takiego stanu rzeczy to:

• duża liczba wyszukiwarek dotacji (często nieaktualizowanych)

• brak przejrzystości kryteriów przyznawania dotacji

• firmy doradcze, które wprowadzały w błąd przedsiębiorców, tylko po to aby nakłonić ich do ubiegania się o dotację (honoraria za napisanie wniosku)

Naszą Misją jest ułatwianie dostępu do wiedzy na temat funduszy europejskich oraz edukacja w zakresie ich pozyskiwania.