Post navigation

Wiedza

Polskie Mosty Technologiczne – 200 000 PLN dla eksporterów!

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii

Możesz otrzymać
: wsparcie do 200 000 zł (de minimis)

Kiedy?

w latach 2018-2023

Co możesz sfinansować?

a) koszty doradztwa związane z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

b) koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,

c) koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,

d) koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

e) koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

f) koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,

g) koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych i programach dot. Internacjonalizacji (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów) nieprzekraczające 30% wartości grantu w formie gotówkowej,

h) koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 10% wartości zaliczki.


Jak przebiega proces rekrutacji?

Na początku jest seminarium otwierające, w trakcie którego przedstawione są główne założenia projektu i wstępna analiza rynku. Następnie składasz wniosek poprzez generator online. Jeśli to właśnie Twój pomysł zostanie wybrany, czeka na Ciebie etap krajowy, czyli trzydniowe seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny. Masz również możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. W ten sposób powstaje finalna wersja Twojej strategii ekspansji.
Po przejściu przez etap krajowy czeka na Ciebie udział w części zagranicznej. To właśnie na tym etapie wdrożysz przygotowaną wcześniej strategię ekspansji na rynku docelowym. Pomogą Ci w tym merytoryczni eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

 

Więcej informacji: info@bazafunduszy.eu

lub pod nr tel. 504 105 947