Post navigation

Wiedza

Bon na innowację – 340 tys. PLN na prototypy (software, hardware, technologia)

Jeszcze do 28-go listopada można składać wnioski w konkursie Bon na innowacje!

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

 

Podstawowe informacje na temat Bonu na innowacje:

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020

Termin naboru: od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Przedmiot dofinansowania: zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, oprogramowania, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 60 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 400 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w oparciu o pomoc de minimis, do 340 tys. zł

Alokacja konkursu:

  • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim: 6,8 mln zł

  • projekty zlokalizowane w województwie inne niż mazowieckie: 63,2 mln zł

O nas:

Od blisko 10 lat pomagamy przedsiębiorcom w Polsce w pozyskiwaniu różnego rodzaju dotacji. Nasz profil na FB obserwuje ponad 13 000 osób/firm. (www.facebook.com/DotacjeUnijne20142020/)


Jeżeli chodzi o pozyskiwanie Bonów na Innowację, możemy się pochwalić 100% skutecznością.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 504 105 947

info@bazafunduszy.eu